Miesięczne archiwum: Styczeń 2015

07/01/2015

„Dorobek Szczepana Łazarkiewicza” – Mieczysław Stępniewski

Za wyjątkiem chyba trzech typów pomp, wszystkie pompy wyprodukowane dotychczas w Warszawskiej Fabryce Pomp — zarówno przed wojną, jak i po wojnie — są jego dziełem bądź zostały skonstruowane pod jego kierownictwem. Należałoby tu wymienić chyba około pięciuset typowielkości, a może i więcej… Można by wyliczać pompownie, zakłady i miasta, gdzie pracują jego pompy. Lista… więcej